Toestaan

LuxImprove.com maakt gebruik van cookies.

LuxImprove.com plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In ons privacy statement leest u hier meer over. 

LuxImprove.com maakt gebruik van cookies.

U gaat akkoord door deze website te gebruiken.

Lees meer >

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.luximprove.com.

Door de website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die wij als betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. LuxImprove wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op deze website wordt gelinkt naar websites van derden. Dit betekend niet dat de op of via deze websites van derden aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. De informatie op deze website is door ons niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze informatie.

Copyright

De website van LuxImprove bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van LuxImprove B.V. en/of derden die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Het is niet toegestaan informatie op deze website te verveelvoudigen, te downloaden of beschikbaar te stellen op een ander netwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LuxImprove. U mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

LuxImprove behoudt zicht het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzingen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Klachten

Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt aan ons. Op deze manier kunnen wij, indien nodig, op zoek naar een passende oplossing en kunnen wij de service aan u en onze andere klanten verbeteren.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.